Forcen
Ledige Pladser
Galleri
kontakt
front

Pædagogik

Pædagogisk målsætning og metode:


Pædagogikken på Forcen tager udgangspunkt i "Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik"

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.


Det er målet, at de unge, i den tid de er på Forcen, får en indsigt i, og forståelse for, egne vanskeligheder - både dem, der skyldes opmærksomhedsforstyrrelsen og dem, der skyldes andre faktorer. Vi skal skabe tro på, og lyst til, ændring og udvikling heraf.

Forcen hjælper og motiverer de unge til at sætte egne mål for udvikling. Det kan være kortsigtede, og mere langsigtede mål. Mål kan være såvel uddannelse, fritid, familieliv, mm.


På Forcen er det overbevisningen, at de unge gør det rigtige, hvis de kan. Vores opgave er at hjælpe dem når de ikke kan. De unge forsøger at leve op til de forventninger der er til dem. Derfor er det selvfølgelig meget vigtigt, at disse er positive. Personalet skal beholde denne tro - også når de unge fejler. Når det sker, er det et udtryk for at de har brug for hjælp.


Tilgangen til at have en diagnose, skal ikke ses som en hindring i det pædagogiske arbejde, men et vilkår. Der er stadig muligheder for at træne og udvikle sine evner.


De unge på Forcen har generelt begrænsede sociale, kognitive og emotionelle erfaringer. Personalet har til opgave at skabe de forudsætninger som gør den unge i stand til at dygtiggøre sig. At løse et problem giver erfaringer. Vi hjælper de unge til at opsætte egne mål, der er realistiske at nå (snublemål). Dette øger motivationen for den unge og øger chancen for succes.


Et vigtigt element i at dygtiggøre og udvikle de unges færdigheder er at vi, i samarbejde med de unge, kan lave præcise og fremadrettede udviklingsplaner - at de er brugbare for såvel personalet, som de unge.


Der arbejdes meget målrettet med at skabe så konfliktløst et miljø som muligt. Såvel forskning, som egne erfaringer, peger i retning af, at unge i langt højere grad er i stand til at modtage læring og udvikle kompetencer, når der ikke er konflikter i de unges hverdag. Det stiller selvfølgelig store krav til medarbejdernes viden og indsigt i problematikker vedr. ADHD og Autismespektret, samt deres evne til at skelne mellem de unges behov og egne normer. Derfor benytter Forcen kun personale med relevant faglig uddannelse samt erfaring fra området.


Det er yderst vigtigt at de unge kan se formålet med at bo på Forcen. Derfor vægter vi højt, at de unge oplever Forcen som et tilbud, hvor de får en oplevelse af personlig udvikling. Det skal være et rart og trygt sted at bo, hvor den unge har det godt.


Pædagogikken på Forcen er tilrettelagt med det lange perspektiv for øje. Derfor er det primære ikke hvad den unge kan på Forcen, men hvilke færdigheder den unge selv kan magte efter Forcen.


Forcen arbejder med visuelle redskaber i form af skemaer og kontrakter, således det aldrig er usikkert for den unge, hvilke aftaler der er indgået. Det bevirker at de unge får overblik og overskud til at opretholde deres hverdagsrytme. Dette medvirker til at skabe mulighed for udvikling.


Mennesker er forskellige - derfor er pædagogikken tilrettelagt efter den enkelte ung. Det betyder individuelle planer, strukturer og kontrakter. Trods fællestræk ved opmærksomhedsforstyrrelse, er det kun en del af de unge. De er lige så forskellige som alle andre - hvilket gør det meningsløst at tro man kan lave en fælles struktur, der hjælper alle.
Uddannelse og efteruddannelse af medarbejdere:


Medarbejdere i Fonden Forcen har relevant faglig uddannelse (pædagog, ergoterapeut, læreruddannet, socialrådgiver)

Alle medarbejdere gennemgår en et-årig uddannelse i "Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik"

Fondens medarbejdere er opdaterede vedr. den nyeste anerkendte forskning på området.

Personalet deltage hvert år på ADHD-foreningens konference i Nyborg.


Opholdsstedet Forcen | Kronjydevej 1 | 8960 Randers SØ  | tlf.: 86 42 86 00  Administration@forcen.dk