Forcen
Ledige Pladser
Galleri
kontakt
front

Visitation

Foregår i samarbejde med den enkelte kommune, forældre, den unges sagsbehandler og opholdsstedet. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om det er en opgave vi kan påtage os og om den enkelte ung ligger indenfor målgruppen. 


Vi forventer alle papirer fremsendes i så god tid, at de kan indgå i overvejelser om sammensætning og dynamik i gruppen. Såfremt vi siger ja til opgaven, vægter vi møderne op til indskrivningen højt, så forventninger fra alle implicerede parter bliver diskuteret og afstemt.

 

Der er fra Forcens side en forventning om at hvis den unge ikke er tilstrækkeligt udredt og undersøgt, at der efterfølgende er mulighed for dette. Det har stor vigtighed af hensyn til at tilrettelægge det bedst mulige udviklingsforløb og dermed give den unge den individuelt mest kvalificerede støtte.

Opholdsstedet Forcen | Kronjydevej 1 | 8960 Randers SØ  | tlf.: 86 42 86 00  Administration@forcen.dk